Ženy bez domova mezi námi

Málokdo z laické společnosti by řekl, že až 23 % osob bez domova je tvořeno ženskou populací. Právě mezi ženami se totiž setkáváme nejvíce se skrytou formou bezdomovectví. Avšak i přes to, že je možná vidíme jen zřídka, jsou mezi námi, a jejich potřeby mnohdy vyžadují specifický přístup sociální pomoci.

Samotné bezdomovectví žen má totiž svá specifika. Mnohé ženy bez domova uvádí, že se snaží udržovat především svůj vzhled a skrýt tímto způsobem svou situaci tak, aby se vyhnuly problémům a předsudkům ze strany společnosti. Mezi tyto problémy bezesporu patří také pocity nebezpečí způsobované často ze strany mužů bez domova. Skrýt svou situaci se ženy snaží tedy nejen před širokou společností, ale také před mužskou částí osob bez domova.

V důsledku této různě motivované snahy žen skrýt svou situaci, jsou i mezi klientelou sociálních služeb směřovaných právě lidem bez domova, zaznamenáváni více muži, nežli ženy.

Proto je hlavním účelem našeho dnešního článku vyzdvihnout několik projektů a pobytových i ambulančních organizací v našich sociálních službách, které jsou určeny výhradně a pouze pro ženy. Ty zde mohou najít bezpečné útočiště v komunitě žen před venkovním světem, navázat nové vztahy a získat možnosti, jak dlouhodobě řešit svou situaci.

Jedněmi z těchto služeb jsou například:

Jako reakce na potřeby žen vznikají také projekty na podporu žen:

My všichni Vám rádi ukážeme jednodušší cestu k hledání domova!

Jakub Modes