Opatření v sociálních službách (COVID-19)

Ministerstvo práce a sociálních věcí nás informovalo, že v důsledku další vlny COVID-19 se na základě usnesení vlády zavedli opatření i v sociálních službách. Pojďme se podívat na ty klíčová.

Všichni klienti i sociální pracovníci mají povinnost nosit roušky, přičemž klienti musí nosit roušku i u sebe doma. Další povinností klientů je nahlásit poskytovatelům služeb, jestliže onemocněli nemocí COVID-19, mají nařízenou karanténu nebo pokud byli v rizikovém kontaktu. Tímto opatřením se zlepší informovanost pracovníků a nebudou se tak tolik vystavovat ohrožení.

Zároveň se všechny sociální služby omezují pouze na základní činnost. To znamená, že služby se mají zaměřovat hlavně na zajištění života a zdraví osob a zařizovat základní činnosti, které nemusí být součástí náplně práce pro danou sociální službu, pokud je to v jejich silách. Například pečovatelské služby nyní nebudou zajišťovat sezónní úklid, ale budou se primárně zaměřovat na zajištění jídla a hygieny. Nebo osobní asistence nebude nadále doprovázet lidi na volnočasové aktivity, ale bude primárně pomáhat s hygienou, stravou a doprovodem k lékaři. 

V těch nejvíce postižených domovech pro seniory se nově uplatňuje i zákaz vycházení.  Výjimky se budou týkat klientů, kteří se potřebují z různých důvodů dostavit k lékaři. V tomto případě bude povolena vycházka s doprovodem zaměstnance, který se postará o dodržování preventivních opatření, aby nedošlo k nákaze ostatních klientů.

Vzhledem k nedostatku personálu se zavádí povinnosti i studentům sociálních oborů. Všichni zletilí studenti, kteří studují sociální a příbuzné obory pomohou k zesílení sociálních služeb.

Posledním důležitým nařízením je fakt, že noclehárny musí rozšířit poskytování služeb na úroveň azylových domů (poskytování ubytování a stravy). Musí tedy poskytovat ubytování i přes den. Toto opatření se týká nocleháren, které mají dostatečný personál a materiálně-technické zabezpečení. Tímto opatřením se sníží riziko nákazy a přenosu u osob, které by jinak den strávili venku. Tato opatření byla zavedena dne 12. října 2020. 

Zdroj: MPSV, Tisková zpráva.

Jakub Modes