Mokrý azylový dům

Pražské centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády spásy pro vás připravilo článek o změně pravidel, které je již přes rok v platnosti – tento azylový dům přijímá klienty pod vlivem alkoholu a návykových látek.

Náš azylový dům má kapacitu 108 lůžek, patří tedy k největším azylovým domům v republice. Před dvěma lety začala velká změna našich pravidel, díky které jsme nyní mnohem otevřenější klientům se závislostí na alkoholu či drogách. Jednalo se o velmi dlouhý proces, na jehož počátku bylo pravidelné setkávání celého týmu azylového domu. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se na setkáních vzdělávali v problematice uživatelů návykových látek a následně společně vytvářeli nová pravidla a domovní řád, který vstoupil v platnost v únoru 2020.

Od té doby do služby přijímáme i klienty, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog, pokud nenarušují společné soužití v azylovém domě. I nadále v naší službě platí takzvaná kardinální pravidla – klient nesmí vnášet alkohol či drogy do zařízení nebo je vevnitř konzumovat, přísně zakázána je také agrese k ostatním klientům či k zaměstnancům nebo ničení vybavení azylového domu.

Změna pravidel nám přinesla větší otevřenost klientů, kteří vědí, že před námi svoji závislost nemusí tajit, a daleko lépe s nimi tedy můžeme problém závislosti řešit. Zároveň výrazně poklesl počet konfliktů mezi klienty a zaměstnanci, nedošlo k navýšení agrese klientů, což byla jedna z obav při zavádění nových pravidel. Hlavní výhodou ale je, že díky našemu nízkému prahu mohou služby azylového domu využít i ti lidé bez přístřeší, kteří doteď neměli do těchto zařízení přístup.

Jakub Modes